School Name
Dec 19, 2016 12:00:00 am

Vizitë në abjentet e universitetit Epoka

Për tju ardhur sa më shumë në ndihmë maturantëve tanë sot organizuam një vizitë në abjentet e universitetit Epoka. Ato gjithashtu patën mundësinë të zhvillojnë disa biseda të shkurtra me profesorët e departamenteve ku ato mendojnë të studiojnë për tu informuar sa më mirë mbi degët që ato duan të zgjedhin.