Join Comunity

Join Comunity

Për të qënë edhe ju pjesë e ketij stafi plotësoni formularin ne te djathte.

Theksojme se këtë formular mund ta plotësoj çdo kush që dëshiron të jetë pjesë e stafit mesimor, administratës,stafit të teknikes, higjenës dhe kuzhinës.