School Name
Nov 02, 2013 12:00:00 am

Takimi Tradicional i Maturanteve

Takimi tradicional i maturantëve të shkollës tone u realizua edhe këtë vit në mbrëmjen e 12 shtatorit. Në takim morën pjese shume maturante.  Gezimi I tyre I lexohet nga fetyrat.