School Name
Mar 31, 2020 12:00:00 am

Kolegjet "MEHMET AKIF" dhe "HASAN RIZA PASHA, kanë filluar regjistrimet për vitin e ri akademik 2020-2021

Kolegjet "MEHMET AKIF" dhe "HASAN RIZA PASHA, kanë filluar regjistrimet për vitin e ri akademik 2020-2021 për klasat e 10-ta.
Mund të regjistroheni online për provimin e pranimit. Mundësi për 120 bursa për nxënësit e klasave të teta dhe të nënta me anë të regjistrimit online.
Regjistrohu këtu!

• Eksperiencë 27 vjeçare në fushën e arsimit
• Suksese në olimpiadat kombëtare dhe ndërkombëtare
• Klasa të digjitalizuara me 24 nxënës
• Staf me eksperiencë dhe i përkushtuar
• Mësim në gjuhën ANGLEZE
• Gjuhë të huaja TURQISHT dhe GJERMANISHT
• Laboratorë
• Akomodim me kushte bashkëkohore ("Mehmet Akif")
• Mjedise komode dhe ushqim cilësor
• Sukses i provuar me arritjet e studentëve tanë në universitete
NE JU NDIHMOJMË TË ARRINI ËNDRRËN TUAJ!