School Name
Nov 02, 2013 09:00:00 am

Pikniku i klasave

Perpara fillimit te dimrit per te krijuar sa me afrimitet ndermijet mesuesve dhe  nxenesve u organizuan piknike. Ne disa aktivitete te organizuara ne keto piknike nxenesit sebashku lerguan stresin dhe u argetuan . Aktivitete qe ndikojnene  ne jeten e perditshme dhe ne forcimin e  mardhenieve  ne komuitet.