School Name
Nov 01, 2013 12:00:00 am

Piknik në Dajt

Pikniku në Dajt është një nga aktivitet e organizuara për nxënësit e Kolegjit “Mehmet Akif Vajza”. Në këto aktivitete nxënësit çlodhen duke u argëtuar sëbashku.