School Name
Jan 16, 2017 12:00:00 am

Ministria e Integrimit Evropian

Senati i shkollës " Mehmet Akif" sot pati një takim në Ministrinë e Integrimit Europian me ministren Klajda Gjosha. Mes tyre u zhvillua një bisedë e ngohtë. 
Shumë falenderime dhe respekte për Ministren Klaida Gjosha.