School Name
Nov 23, 2016 12:00:00 am

Gezuar 28-29 nentori

Në prag të ditës së pavarsisë, është kënduar himni kombëtar dhe është ngritur flamuri.