School Name
Dec 02, 2016 12:00:00 am

Provimet e pergjithshme

Ne shkollen tone prej dy javesh po organizohen provimet e pergjithshme semestrale per te testuar nivelin e nxenesve sipas modeleve nderkombetare.Keto provime perfshijne testimin e njohurive ne lendet: Matematike,Gjuhe Shqipe dhe Letersi,Biologji,Kimi,Fizike,Gjuhe Angleze dhe Informatike.