School Name
Apr 26, 2014 09:13:00 am

Javë e festimeve pranverore

Nga data 1-10 prill në kolegjin turk “Mehmet Akif” - vajza u zhvıllua java e Bahar Şenliği, javë e festimeve pranverore. Gjatë të gjithë kësaj kohe në shkollë sundoi atmosfera e ngjyrave, lojrave popullore, konkurseve festive, këngëve dhe valleve. Gjıthandej ndihej entuziazmi dhe dëshira e madhe e nxënseve për të qenë pjesëmarrëse në këto aktivitetet. Për klasat fituese të garave dhe konkurseve u ndanë çmime të ndryshme.