School Name
Apr 26, 2014 12:00:00 am

Sweet Biology

Datën 27 mars kolegji " Mehemt Akif "-vajza, ia kushtoi shkencës së biologjisë. Nxënëset zbukuruan shkollën, përgatitën postera dhe eksperimente përfaqsuese për lëndën e biologjisë.

Gjithashtu u organizuan edhe disa lojra në lidhje me këtë shkencë në kuadrin e këndit "Sweet Biology". Në fund të ditës u organizua dhe programi "Biology Shoë", ku pati kërcime dhe paradë të organeleve dhe organeve. Të gjithë sëbashku kaluam nëj ditë ndryshe me shkencën e biologjisë.