School Name
Feb 11, 2015 12:00:00 am

Shfaqja në Gjuhën Gjermane

Shfaqja u organizua më datë 29/01/2015në mjediset e kolegjit “Turgut Özal”nga nxënëset e kolegjit “Memet Akif”
 
Shfaqja përmbante skeçe, recitime poezish e këngë.Materiali artistik u vol nga metodat mësimore si “Menschen”, “Schritte international” e “Moment Mal”,materiale pra që për- doren në mësimin e përditshëm. Poezitë u përzgjodhen kryesisht nga vepra e poetit të madh gjerman J.W. Goethe, ndërsa këngët u zgjodhën nga veprat mësimore të mësipërme apo nga fondi i këngëve të famshme gjermane.
 
Shfaqja u nderua nga pjesëmarrja e personaliteteve të gjuhës e kulturës si Atasheu Kulturor iAmbasadës së R.F.Gjermane Znj.Christiane Wolters, Drejtorja e Institutit “Goethe “në Shqipëri  Znj.Petra Behlke-Campos, Drejtori i Kolegjeve Turke në Shqipëri Z. Hamza Tok, Drejtori i kolegjit “Turgut Özal” Z.Hüseyin Yavuz, Drejtori I kolegjit “Mehmet Akif (vajza) Z. Ümüt Akaybıcen, Nëndrejtori Oktay Koc, shefja e departamentit të gjuhëve të huaja Znj.Emel Kandemir si dhe nga shumë mësuese të tjera të kolegjit.
 
Shfaqja u përgatit nga mësuesi i gjuhës gjermane Z. Arben Veterniku. Në shfaqje u aktivizuan mbi 90 nxënëse.
 
 
 
The German language show was held on 29/01/2015 in " Turgut Özal "college, from students of "Mehmet Akif " College. In the show  there were presented sketches, poetry and songs . Artistic materials were  taken from "Menschen"”, “Schritte international” and  “Moment Mal”. These materials  are used in our school’s  German language lessons. Poetry was mainly selected from poetries of J.W. Goethe,  while songs were chosen form school textbooks and from  the famous fund of German songs.
 
      The german language show was honored by the presence of many  personalities :The German Culture referent  Mrs. Christiane Wolters, “Goethe “ institute director in Albania Mrs. Petra Behlke-Campos, director of Turkish colleges in Albania Mr. Hamza Tok, director of  “Turgut Özal” college Mr. Hüseyin Yavuz, director of  “Mehmet Akif (girls)” college Mr. Ümüt Akaybıcen, vice director Mr. Oktay Koc, the chief of foreign languages department Mrs. Emel Kandemir and many other teachers of our college. The German show was prepared by the German language teacher Ms. Arben Veterniku . In the show took part over 90 students.