School Name
Apr 27, 2014 12:00:00 am

Një darkë me maturantët

Drejtoria  e Përgjithshme e Kolegjeve Turke organizoi në muajin dhjetor një darkë me maturantët e kolegjit “Mehmet Akif”- vajza. Në këtë mbrëmje morrën pjesë dhe disa  ish nxënëse të kolegjit. Në këtë takim brezash u krijua një atmosferë e ngrohtë të cilën e shijuan nxënësit, mesuesit dhe të gjithë pjesëmarrësit.