School Name
Nov 07, 2015 12:00:00 am

ACITAD 2015

Dhoma Shqiptare e Tregtisë Ndërkombëtare dhe Zhvillimit (ACITAD) organizoi në Tiranë “Takimin Mbarëkombëtar të Biznesit”, ku kanë marrë pjesë biznese nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi.
180 bizneset e ardhura nga këto shtet fqinje, dhe 200 biznese nga Shqipëria kanë zhvilluar takime dypalëshe me bizneset shqiptare me qëllim gjetjen e mundësive të reja të bashkëpunimit mes tyre. Pati pjesemarres edhe prinder nga shkolla jone.